fbpx

מדריכים

רישום משכנתא מקוון

תהליך קבלת משכנתא כרוך במספר שלבים. ראשיתו בהגשת הבקשה, המשכו בבדיקתה על ידי הבנק והמוסד הפיננסי וסיומו באישור הבקשה והקמת ההלוואה. בין התנאים הנדרשים לאחר האישור וכתנאי לקבלתה הם: חתימה על שטר משכנתא ורכישת פוליסת ביטוח מתאימה הכוללת כיסוי ביטוחי למבנה הקיים וביטוח חיים. בשלב האחרון יש לרשום אותה בלשכת רישום המקרקעין. והדבר יכול להתבצע על ידי מסירה ידנית, משלוח בדואר ודרך האינטרנט. רישום משכנתא מקוון מסייע מאוד מבחינה בירוקרטית וחוסך זמן רב, כסף ועגמת נפש.

ניתן להגיש בקשות מקוונות לרישום משכנתאות באמצעות סניף הבנק ממנו הן נלקחו ובתנאי שיש לו הסדר מול משרד המשפטים. בדיקת המסמכים נעשית לפי הנהלים המקובלים. שטר המשכנתא חייב להיות חתום על ידי נציג הבנק או החברה  הפיננסית הנותנת אותו ומאומת על ידי עורך דין המייצג אותם. חתימת עורך הדין חייבת להיות ידנית. עם אישור הבקשה על ידי לשכת רישום המקרקעין היא תישלח יחד עם שטר המשכנתא הן למגיש הבקשה והן לסניף הבנק.

למעשה, זה סופו של תהליך קבלת המשכנתא ועתה מתחיל, כמובן, השלב של ההחזר החודשי שלה אותו כל לווה חייב לתכנן היטב. ניתן למצוא משכנתאות מגוונות הניתנות לטווחי זמן שונים. ככלל, ככל שהמשכנתא ניתנת לשנים ארוכות אזי הריבית גבוהה יותר אבל סכום ההחזר נמוך יותר. כמובן, שרצוי לקחת בריביות הנמוכות ביותר שניתן להשיג, וכדאי שהן תהיינה גמישות. כלומר: כאלו שניתן למחזר, להחזיר בכל עת, לגרור ועוד. בעצם חתימה על שטר משכנתא מסכים הלקוח שהבנק יכול למכור את הדירה כאשר הוא לא עומד בהחזרים השוטפים, ולכן, נדרשת הזהירות. מומלץ לקבל שירות מיועץ משכנתאות אשר יכול למצוא את המשכנתא הטובה ביותר מבחינת כל התנאים.