fbpx

מסלולי ייעוץ משכנתא

מסלולי ייעוץ משכנתא

מסלול חיסכון מקסימלי

1. שיחה טלפונית מקדימה להבנת הצרכים והעסקה.
2. איסוף מסמכים
3. פגישה פרונטאלית לצורך ניתוח מעמיק של העסקה.
4. בניית תמהיל מותאם אישית לצרכי הלקוח.
5. הגשת התיק לבנק
6. קבלת אישור עקרוני
7. ביצוע מכרז ריביות ושיפור תנאים עם התחייבות לתנאים הטובים ביותר!
8. תיאום + הכנה לפגישת חתימה בבנק.
9. ביצוע ביטחונות באופן עצמאי.
10. קבלת הכסף.
--------------------------------------------------------------------------------------------
מסלול חיסכון מקסימלי מורחב

1. שיחה טלפונית מקדימה להבנת הצרכים והעסקה.
2. איסוף מסמכים.
3. פגישה פרונטאלית לצורך ניתוח מעמיק של העסקה.
4. בניית תמהיל מותאם אישית לצרכי הלקוח.
5. הגשת התיק לבנק.
6. קבלת אישור עקרוני.
7. ביצוע מכרז ריביות ושיפור תנאים עם התחייבות לתנאים הטובים ביותר!
8. תיאום + הכנה לפגישת חתימה בבנק.
9. עזרה והכוונה טלפונית בביצוע הביטחונות (שמאות, הערת אזהרה וכו').
10. קבלת הכסף.

--------------------------------------------------------------------------------------------

מסלול חיסכון מקסימלי VIP

1. שיחה טלפונית מקדימה להבנת הצרכים והעסקה.
2. איסוף מסמכים.
3. פגישה פרונטאלית לצורך ניתוח מעמיק של העסקה.
4. בניית תמהיל מותאם אישית לצרכי הלקוח.
5. הגשת התיק לבנק.
6. קבלת אישור עקרוני.
7. ביצוע מכרז ריביות ושיפור תנאים עם התחייבות לתנאים הטובים ביותר!
8. תיאום פגישת חתימה בבנק.
9. הכנה לפגישה + ליווי של כלכלן מטעמנו בפגישת החתימה בבנק.
10. ביצוע הביטחונות (שליחויות, רישום הערת אזהרה, תיאום שמאות וכו') ע"י החברה.
11. קבלת הכסף.